FxPro-tukikeskus - Sanasto

Kauppatase (undefined)

Kauppatase on taloudellinen indikaattori, joka seuraa kuukausittain muutoksia maan tai alueen maahantuomien ja vietyjen tavaroiden, sekä palvelujen arvon väliseen eroon. Negatiivinen luku osoittaa kaupan alijäämää; positiivinen luku osoittaa kaupan ylijäämää. Kun data on odotettua parempaa, eli alijäämä pienenee ja ylijäämä kasvaa, sillä on taipumus vaikuttaa positiivisesti kyseiseen valuuttaan.