FxPro-tukikeskus - Sanasto

Vähimmäishinta (Minimum Bid Rate)

Vähimmäishinta on Euroopan keskuspankin (EKP) vahvistama perusrahoituskorko. Vähimmäishinta on tärkeä valuuttakurssiyrityksille, koska korot ovat keskeisiä valuuttakurssein arvioinneissa. Tästä syystä markkinat ovat erittäin ennakoituja vähimmäishintatarjousilmoitusten lisäksi myös EKP:n lehdistötilaisuudessa, joka tapahtuu 45 min. Myöhemmin. Tämäntyyliset tapahtumat aiheuttavat paljon markkinoiden epävakautta.