FxPro-tukikeskus - Sanasto

Bruttokansantuote (BKT) (GDP (Gross Domestic Product))

Bruttokansantuote on taloudellinen indikaattori, joka seuraa maan tai talousalueen tuottamien tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvon muutoksia (inflaatioon mukautettuna). BKT on taloudellista toimintaa ja sitä pidetään tärkeimpänä taloudellisen terveystilanteen barometrina. Sen sijaan, että Kanada, joka julkaisee BKT:n kuukausittaiset luvut, BKT raportoidaan yleensä neljännesvuosittain. Useimmat maat julkaisevat kolme versiota BKT-luvuistaan; alustavan raportit, tarkistetut toisen arvion ja lopullisen version. Vaikka alustava raportti ei ole tarkin, sillä on taipumus olla markkinoiden suurin vaikutus sen vuoksi, että se julkaistaan ensimmäisenä. Kun BKT on odotettua suurempi, sillä on taipumus vaikuttaa myönteisesti kyseisen valuutan arvoon.