FxPro-tukikeskus - Sanasto

Teollisuustuotanto (Industrial Production)

Teollisuustuotanto on taloudellinen indikaattori, joka kertoo maan tai talousalueen teollisuustuotannon kokonaisarvosta ja kattaa muun muassa valmistuksen, sähkön, kaivostoiminnan, kaasun ja höyryn sekä ilmastoinnin. Teollisuustuotanto on arvokas indikaattori, sillä se liittyy läheisesti muihin kiinnostaviin aloihin, kuten työllisyyteen, ansioihin ja kuluttajien luottamukseen. Ottaen huomioon, että kysynnän muutokset vaikuttavat voimakkaasti tuotantoon, teollisuustuotanto luokitellaan samanaikaiseksi indikaattoriksi. Kun l uvut ovat odotettua suuremmat, niillä on taipumus vaikuttaa positiivisesti maan valuuttaan.