FxPro-tukikeskus - Sanasto

Salkku (Portfolio)

Salkku on valikoima sijoittajan omistuksessa olevista rahoitusvaroista. Näihin voivat kuulua osakkeet, joukkovelkakirjalainat, hyödykkeet, optiosopimukset, sekä sijoitukset keskinäisiin, sekä vaihto-osakkeisiin. On viisasta olla olemassa monipuolinen salkku, koska se rajoittaa sijoittajan riskiä siitä, että se on sidottu yhteen rahoitusvälineeseen.