FxPro-tukikeskus - Sanasto

Obligaatio (Bond)

Obligaatio on kiinteäkorkoinen vakuus, jossa liikkeeseenlaskija lainaa rahaa sijoittajalta ja sitoutuu maksamaan ennalta määrätyn koron ja suorittamaan velan tietylle myöhemmälle päivälle. Yritykset, kunnat ja hallitukset voivat antaa joukkovelkakirjalainoja. Korkoa maksetaan heille kuuden kuukauden välein, ja niiden sanotaan kypsyvän, kun laina on maksettu

.