FxPro-tukikeskus - Sanasto

Osake (Stock)

Osake (osuus, pääoma) on kaupankäynnin kohteena oleva vakuus, joka sallii ostajaomistuksen osan osakeomistuksesta sekä vaatimuksen prosenttiosuudesta sen varoista ja voitoista (osingot). Kaksi osakkeen päätyyppiä on yleinen ja suositeltu. Yleinen osake oikeuttaa omistajat osinkoihin, sekä äänivaltaan osakeomistajien kokouksissa. Suositelluilla osakkeenomistajilla on oikeus osinkoihin, mutta niillä ei ole äänioikeutta osakkeenomistajien kokouksissa.