FxPro-tukikeskus - Sanasto

Riskien välttäminen (Risk Aversion)

Riskien välttämiselle on ominaista vastentahtoisuus, tai haluttomuus ottaa vastaan positioita, jotka on leimattu riskialttiiksi. Riskialttiin sijoittajan ensisijainen tavoite on minimoida epävarmuus. Treidaamisessa tämä voi kääntyä ''turvallisempien'' sijoitusten kaltaisiin positioihin, kuten joukkovelkakirjalainoihin ja kulutukseen, kuten kultaan.