FxPro-tukikeskus - Sanasto

Muuttuma voitto ja tappio (Floating Profit and Loss)

Muuttuva voitto ja tappio viittaa siihen realisoimattomaan tuottoon tai häviöön, joka aiheutuu avoinna olevasta positiosta, joka treidaajalla on hallussaan.