FxPro-tukikeskus - Sanasto

Vapaa marginaali (Free Margin)

Vapaamarginaali tarkoittaa varoja, joita ei tällä hetkellä käytetä Forex-markkinoilla. Se lasketaan seuraavalla tavalla: Vapaa marginaali = Oma pääoma – Marginaali.