FxPro-tukikeskus - Sanasto

Stokastinen oskillaattori (Stochastic Oscillator)

Stokastinen oskillaattori on George C. Ianen kehittämä momenttiin liittyvä indikaattori 1950-luvun lopulla. Sitä käytetään teknisissä analyyseissä seuraamaan 'bullish' ja 'bearish' eroja, sekä ylimyytyjä ja yliostettuja olosuhteita. Stokastinen oskillaattori lasketaan sijoittamalla nykyinen päätöshinta suhteessa korkean/matalan sulkemisiin yli tietyn ajanjakson määrän perusteella, yleensä 14.