FxPro-tukikeskus - Sanasto

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot jäljittävät omaisuuserän keskimääräisen hinnan, yli ennaltamäärätyn lukeman ajanjaksottain, kun suuri painottaminen viimeisimmälle datalle verrattuna yksinkertaisiin liikkuviin keskiarvoihin (SMA). Tämän tuloksena EMA:t reagoivat nopeammin hinnanmuutoksiin kuin SMA:T. Teknisen analyysin kaksi suosituinta EMA:a ovat 12-portainen ja 26-portainen liukuva keskiarvo.