FxPro Help Centre: MT4 & MT5 ALUSTA

Miksi modify/muuta-näppäin on harmaalla, kun yritän asettaa SL tai TP:tä olemassaolevaan orderiin?

Jos 'Modify' -näppäin on harmaalla kun yrität asettaa stop-loss tai take-profit tasoja olemassaolevaan orderiin, niin syy voi olla siinä, että olet asettanut stop-loss tai take-profit tasot liian lähelle nykyistä hintaa. Vaihtoehtoisesti, se voi tarkoittaa, että olet asettanut nämä tasot väärälle puolelle nykyistä hintaa.
Ole hyvä ja huomaa, että lyhyitä positioita (myy orderit) tehdessä, stop-lossit pitää asettaa korkeammalle kuin nykyinen markkinahinta on ja take-profit tasot pitää olla asetettu alemmas kuin nykyinen markkinahinta on.
Voit nähdä minimum stop tasot jokaiselle alustalle symbolien merkityksistä: https://www.fxpro.com/trading/forex
Was This Article Helpful?