FxPro-tukikeskus - Sanasto

Trendilinjaus (Trend Line)

Trendilinjaukset piirretään nousevien trendien alapuolelle ja laskevien trendien yläpuolelle, merkitsemään niiden tuki -ja vastustustasoja. Toisin kuin tavallisissa tuki -ja vastuslinjoissa, ne vedetään diagonaalisesti matalien pisteiden yli nousevassa trendissä, indikoimaan tukitasoja ja kohti korkeita pisteitä, kun on laskeva trendi, kuvaamaan vastustasoja. Kun ne rikkoutuvat, vallitsevan trendin uskotaan olevan ohi.