FxPro-tukikeskus - Sanasto

Trendi (Trend)

Trendit ovat vallitseva suuntaus, johon tietty omaisuus tai markkinat ovat siirtymässä. Trendit voidaan vahvistaa useilla kaavioluvuilla ja ne voivat olla erittäin tuottavia sijoittajille, jotka tunnistavat ne, kun ne ovat syntymässä ja investoivat vastaavasti.