FxPro-tukikeskus - Sanasto

Tick

Usein yhdistettynä pipiin, tick on nykyisen markkinahinnan ja viimeisen noteeratun markkinahinnan välinen ero. Toisin sanoen tick edustaa määrää, jonka markkinat ovat muuttaneet tietyssä ajassa. Toisin kuin pip, tick ei ole kiinteä luku vaan vaihtelee reaaliajassa, vallitsevista markkinaolosuhteista riippuen. Esimerkiksi erittäin likvideillä markkinoilla tick voi olla yksi pip; Toisaalta epälikvideillä markkinoilla se voi edustaa 30 pipin hinnanmuutosta.