FxPro-tukikeskus - Sanasto

Tukitaso (Support Level)

Kun kartoitetaan omaisuuserän hintatoimintoja, tukitaso on hintataso, jolla markkinat näyttytyvät vastahakoisina tai laskuun haluttomina. Toisin sanoen se on taso, jolla osto todennäköisesti tapahtuu.Sijoittavat käyttävät usein viimeaikaisia low:ta, joita he valvovat, koska ne voivat olla hyviä indikaattoreita lähitulevaisuuden trendin käännöksistä. Mitä enemmän kerrotaan, että omaisuuserän hinta ei laske tukitason alapuolelle, sitä enemmän tukitasoa vahvistetaan.