FxPro-tukikeskus - Sanasto

Vireillä oleva Order/Pending Order (Pending Order)

Vireilläoleva orderi on käsky ostaa myydä instrumenttia, kun tietyt kaupan määrittelemät edellytykset täyttyvät treiderin toimesta. Pohjimmiltaan, kun asetetaan vireiläolevaa orderia, treidaaja informoi välittäjäänsä, ettei hän halua nykyistä hintaa, vaan haluavat vain, että heidän orderinsa toteutetaan, jos markkinahinta saavuttaa tietyn tason. Vireilläolevat orderit kuuluvat kahteen luokkaan, limit-ordereihin ja stop-ordereihin.

Limit-orderit voivat toteutua vaan, kun hintaraja, jonka treidaaja on asettanut, toteutuu. Limit-ordereita on kahdenlaisia: buy limit-orderin mukaan instrumentti ostetaan tietyllä hinnalla tai alhaisemmalla, kun myyntirajoitusjärjestys ohjaa, että instrumentti myydään tietyllä hinnalla tai enemmällä. Koska limit-orderit varmistavat, että orderi täyttyy vaikka ne voi edistää slippagen mahdollisuutta, ne juoksevat ilman riskiä tulla täytetyksi korkean volatiliteetin takia.

Stop-orderit ohjaa, että positioita avataan tai suljetaan, kun määritetyt hinnat saavutetaan ja niitä käytetään laajalti voittojen lukitsemiseen ja tappioiden minimoimiseen. Stop-ordereiden ostot kirjataan nykyisen markkinahinnan yläpuolelle kun taas niiden myynti on merkitty nykyisen markkinahinnan alapuolelle. Vaikka stop-orderit usein sekoitetaan raja-arvoihin, ne eroavat toisistaan avainasemassa; kun markkinahinta saavuttaa treidaajan määrittämän tason,se asetetaan automaattisesti. Sellaisinaan suuria haihtuvuuksia ajatellen ne voivat vaikuttaa slippageen ja huonoihin filleihin tietyissä markkinaolosuhteissa.