FxPro-tukikeskus - Sanasto

Johtava indikaattori (Leading Indicator)

Johtavat indikaattorit ovat ''input-orientoituneita'' taloudellisia indikaattoreita, jotka rekisteröivät muutoksen ennen kuin talous edes ehtii tunte sitä. Esimerkiksi rahantulolähteitä, rakennuslupia ja tuotantotilauksia pidetään kaikkein tärkeimpinä indikaattoreina.