FxPro-tukikeskus - Sanasto

Jawboning (taivuttelu) (Jawboning)

Jawboning, joka tunnetaan myös nimellä ''Moral Suasion'' eli eräänlainen moraalinen suostuttelu, on julkisten valituspyyntöjen käyttö, joiden avulla halutaan vaikuttaa poliittisiin ja taloudellisiin tapahtumiin sen sijaan, että turvauduttaisiin suoraan väliintuloon lainsäädännöllä. Keskuspankkien puheet kuuluvat yleensä tähän luokkaan, koska ne pyrkivät vaikuttamaan markkinoiden näkeymksiin ja valuuttakursseihin ilman, että politiikkaa muutettaisiin voimakkaasti.