FxPro-tukikeskus - Sanasto

Fundamentaalinen analyysi (Fundamental Analysis)

Fundamentaalinen analyysi on markkina-analyysimenetelmä, joka keskittyy ensisijaisesti ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat tietoturvan hintaan. Perusteellinen analyysi edellyttää, että arvopaperit ovat aina joko yli -tai alihinnoiteltuja tai edullisia ja pysyvät jatkuvasti korjaamaan itseään vasten omaa arvoaan. Fundamentaaliset analyytikot keskittyvät taloudellisiin, geopoliittisiin, sosiaalisiin ja makrotaloudellisiin tekijöihin, kuten tuotokseen, tuloihin, työttömyyteen, GDP:hen, inflaatioon/deflaatioon. Fundamentaalisen analyysin tarkoitus on identifioida onko tietty turvallisuuskysymys yli -vai alihinnoiteltua, jotta sille voisi tehdä asianmukainen kohtelu.