FxPro-tukikeskus - Sanasto

Merkintäsopimus (Entry Order)

Merkintäsopimus on orderi, jolla automaattisesti avataan positio, kun omaisuuserän hinta saavuttaa tietyn ennalta määrätyn tason. Merkintäsopimuksia käytetään avaamaan positio, kun markkinat osuvat ennalta määriteltyyn hintaan, ilman jatkuvan seurannan tarvetta.