FxPro-tukikeskus - Sanasto

Talousindikaattori (Economic Indicator)

Taloudelliset indikaattorit ovat talousraportteja, jotka yksittäiset maat ja talousalueet (esim.EU) julkaisevat ajoittain. Sijoittajat käyttävät niitä, jotta voidaan määritellä kyseisten maiden ja alueiden taloudellinen kokonaisvaltaisuus ja investointimahdollisuudet. Yleensä tärkeän taloudellisen indikaattorin vapauttaminen lisää markkinoiden epävakautta, sekä vapauttamisen alkuvaiheessa, että sen jälkeen.