FxPro-tukikeskus - Sanasto

Dealing desk (Dealing Desk)

Dealing desk on opereity välittäjien toimesta, jotka toimivat markkinoiden tekijänä. Kauppiaiden ja maksuvalmiutta tarjoavien toimijoiden väliset kauppasopimukset koskevat maksuvalmiuden ja kauppiaille tarjottavien hintojen asettamista; jopa menemään kauppiaan asemaa vastaan. Tämän seurauksena he voivat hoitaa omaa riskialtistustaan vastaavasti.

Other terms in this category