FxPro-tukikeskus - Sanasto

Closing order (Closing Order)

Closing order on orderi, joka automaattisesti sulkee avoimen position, kun omaisuuserän hinta saavuttaa ennalta määrätyn tason. Closing ordereita käytetään automaattisesti voittojen lukitsemiseen tai tappioiden minimiseen.