FxPro-tukikeskus - Sanasto

Bollingerin nauhat (Bollinger Bands)

John Bollingerin 1980-luvulla kehitti Bollingerin nauhat -tyyppiset tilastokaaviot, jotka kuvaavat omaisuutta hintoja ja volatiliteettia myöten. Bollinggerin nauhat koostuvat liikkuvaisesta keskiarvosta ja kahdesta piirrettyjen rivien joukosta; joka kuvaa keskihajontaa liikkuvan keskiarvon ylä- ja alapuolella. Kun nauhat laajenevat; kartoitetulle omaisuuserälle on ominaista korkea volatiliteetti. Kun nauhat kapenevat; kartoitettuihin omaisuuseriin on ominaista matala volatiliteetti. Silloin kun oimasuuserän hinta sattuu lähemmäksi alempaa kaistaa, sitä pidetään yliostettuna. Nousevassa kehityksessä hinta liikkuu liikkuvan keskiarvon ja yläkaistan välillä. Jos se ylittää liikkuvaa keskiarvoa, voi silloin olla alenevan suuntauksen aika olla voimassa. Vastaavasti alenevassa kehityksessä hinta pyrkii liikuttamaan liikkuvan keskiarvon ja alemman kaistan välillä, jos se ylittää liukuvan keskiarvon, nouseva kehitys voi olla voimassa.