FxPro-tukikeskus - Sanasto

Boiler room (pannuhuome) (Boiler Room)

Termiä käytettiin perinteisesti kuvaamaan vilpillistä välitysyritystä, joka on perustettu, joka on perustettu purkamaan yrityksen omistajille kuuluvia ei-toivottuja arvopapereita, tyypillisesti penny stockeja. Kuitenkin, termiä on käytetty äskettäin kuvaamaan yritystä tai operaatiota, joka käyttää korkean paineen myynnin taktiikkaa (esim. mahdollisia sijoittajia), jotka ovat usein puolueellisia ja vääriä.